Εταιρικά Νέα

Αλουμίνιο

2020-02-10
News
Το αλουμίνιο είναι το δεύτερο μετάλλων μετά το ατσάλι που χρησιμοποιείται περισσότερο, λόγω της ευελιξίας και της απόδοσής του. Το αλουμίνιο παρέχει ισχυρή δομική υποστήριξη στο macκεκαλυμμένα εξαρτήματα και δομικά υλικά χωρίς να προσθέτετε υπερβολικό βάρος στα προϊόντα, κάτι που επιτρέπει πιο αποτελεσματική κατανάλωση καυσίμου σε οχήματα που χρησιμοποιούν εξαρτήματα αλουμινίου και στη μεταφορά του υλικού γενικά.
haixin6@jzhxgs.com