Εταιρικά Νέα

Συμμαχία πανεπιστημίου-επιχείρησης τιτανίου και ειδικής βιομηχανίας μετάλλων στην επαρχία Liaoning

2020-02-10
News
Ο γενικός διευθυντής της εταιρείας Haixin Zhang hongtao παρακολούθησε το συνέδριο Titanium και ειδικής βιομηχανίας μετάλλων από τον
Πρόσκληση στα πανεπιστήμια της BoHai στις 14 Σεπτεμβρίου 2018.
Αυτό το συνέδριο συμβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των θεσμών και των επιστημονικών ερευνητικών ιδρυμάτων.
Παρέχετε φρέσκο ​​αίμα και τεχνογνωσία για την τεχνολογίαφυσική καινοτομία.
haixin6@jzhxgs.com