Εταιρικά Νέα

Η εταιρεία Haixin διοργάνωσε συνέδριο τεχνικής εκπαίδευσης τμήματος πωλήσεων

2020-02-10
News
Από τις 7 έως τις 10 Νοεμβρίου, η εταιρεία Haixin διοργάνωσε συνέδριο τεχνικής εκπαίδευσης τμήματος πωλήσεων.
Προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η επιχείρηση του προσωπικού πωλήσεων της Haixin, το τμήμα διαχείρισης οργάνωσε μαθητές να επισκεφθούν και
μάθετε στο εργαστήριο παραγωγής. Τέσσερις ημέρες έντονης και ικανοποιητικής μελέτης, περιεχομένου άφθονο, ισχυρή επιείκεια, τόσο θεωρητικό βάθος, καθοδήγηση και εφαρμογή.
Είναι ένα ισχυρό αποθεματικό για την ανάπτυξη της αγοράς και της επαγγελματικής γνώσης του τμήματος πωλήσεων το 2019.
haixin6@jzhxgs.com