Εταιρικά Νέα

Tablet Titanium

2020-06-23
Tablet Titaniumείναι ένα επεξεργασμένο διανυσματικό φύλλο μετάλλου, το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως στην ιατρική, την αεροδιαστημική, τη στρατιωτική, την υγεία και άλλες βιομηχανίες.
Έχει υψηλή μηχανική αντοχή, αντέχει βάρος, μικρό ειδικό βάρος, αντοχή σε υψηλή και χαμηλή θερμοκρασία, αντοχή στη διάβρωση, χαμηλότερη θερμική αγωγιμότητα από άλλα μέταλλα και έχει καλύτερη βιοσυμβατότητα.

Το δυναμικό ισορροπίας του είναι πολύ χαμηλό και η θερμοδυναμική τάση διάβρωσης στο μέσο είναι μεγάλη. Αλλά στην πραγματικότητα,τιτάνιοείναι πολύ σταθερό σε πολλά μέσα, όπως το τιτάνιο είναι ανθεκτικό στη διάβρωση σε οξειδωτικά, ουδέτερα και ασθενώς αναγωγικά μέσα.

haixin6@jzhxgs.com